Artikels over werkbaar werk

Drie manieren om kalm te blijven onder stress. Maar hoe leert u omgaan met stress?

Het is vrij natuurlijk dat u in bepaalde stressvolle situaties uw kalmte dreigt te verliezen.  Als u echter geen greep krijgt op uw stress dan bestaat de kans dat u de trappers verliest. Wat dan weer zorgt voor extra stress.  

Hier zijn drie tips die u kunnen helpen om toch kalm te blijven.

Lees meer...
Het is tijd voor aan een paradigma verschuiving, waarbij we geloven dat bedrijven een helende functie kunnen hebben, niet enkel voor de medewerkers, maar ook voor de klanten, de leveranciers ja zelfs de ruimere samenleving. Het begint met de mensen centra

In onze samenleving is het fysieke lijden (oorlog, moord, foltering, epidemieën) de afgelopen decennia gevoelig afgenomen. Het psychische lijden (depressie, burn-out, zelfdoding, drugs- en alcoholmisbruik) daarentegen is jammer genoeg toegenomen.

Vaak heeft dat te maken met te veel stress, wat op zijn beurt vaak samenhangt met de werkomstandigheden.

Lees meer...
Anouck Van Couter en haar collega’s aan de Arteveldehogeschool ontwikkelen momenteel een applicatie met de bedoeling zelfstandige ondernemers (met minder dan 10 werknemers) te ondersteunen om te vermijden dat ze het slachtoffer worden van hun stress.

Anouck Van Couter en haar collega’s aan de Arteveldehogeschool ontwikkelen momenteel een applicatie met de bedoeling zelfstandige ondernemers (met minder dan 10 werknemers) te ondersteunen om te vermijden dat ze het slachtoffer worden van hun stress.

Helpt u als micro-ondernemer ook mee aan dit onderzoek?

Lees meer...

Bij hoge stress lopen we rond als een kip zonder kop.

Als u ononderbroken onder druk staat van deadlines, drukke agenda’s, informatiestromen, of verwachtingen van werk en privé, produceert uw lichaam continu stresshormonen. Die putten niet alleen uw lichaam uit (waardoor u gevoeliger bent voor infecties en ziektes) ze zijn ook nefast voor uw concentratie en uw creativiteit.

Maar hoe gaat u hiermee om?

Lees meer...
Wat zijn de oorzaken van een burn-out? Maar wat als er geen preventie is? Wat zijn de gevolgen van een burn-out?

Het team van prof. dr.Stijn Baert van de UGent ging in gesprek met mensen die recent zelf een burn-out hebben doorgemaakt.

Dat levert enkele waardevolle inzichten op zowel voor het individu, de leidinggevende als de organisatie als geheel.

Hun conclusies kunnen een checklist zijn om mee aan de slag te gaan in het kader van burn-out preventie.

Lees meer...
Uw talenten energiewijs inzetten doet u zo. Bron van welbevinden of burn-out?

Organisaties die erin slagen het aanwezige talent te ontwikkelen kunnen doorgaans rekenen op meer motivatie van hun mensen. En wat voldoening geeft, leidt tot meer energie, creativiteit en productiviteit.

Als u daarentegen overdrijft in uw talenten of ze niet in de juiste werkcontext gebruikt, kost dit u energie.

Lees meer...