KMO-Portefeuille

 

Wat is KMO-Por­te­feuil­le?
Dit is een sub­si­die­maat­re­gel waar­door u als on­der­ne­ming voor de pij­ler ‘op­lei­ding’ 20% of 30% sub­si­die kan aan­vra­gen, met een maxi­mum sub­si­die van € 7.500 per ka­len­der­jaar, af­han­ke­lijk van de groot­te van uw on­der­ne­ming. Deze subsidie is met ingang van 1 juli 2020 niet meer van toepassing voor pure Mindfulnesstrainingen.

Wie kan hier­van ge­nie­ten?
Elke zelf­stan­di­ge, vrije be­roe­pen, klei­ne en mid­del­gro­te on­der­ne­mingen ge­ves­tigd in het Vlaams Ge­west.
Lees hier de voorwaarden.

Waar­om kan dit bij Itam?
Wij zijn er­kend op­lei­dings­ver­strek­ker met als registratienummer: DV.0213889

Waar en wan­neer moet dit aan­ge­vraagd wor­den?
Tot 14 kalenderdagen na de start van de prestaties kunt u de subsidieaanvraag indienen. Maar we raden u echter aan om de aanvraag reeds op voorhand in te dienen, om de subsidie niet te mislopen. Dient u het te laat in? Dan wordt uw aanvraag geweigerd.

Download de handleiding om uw aanvraag bij KMO-Portefeuille in te dienen.

Vragen?

Voor meer info kan u steeds terecht op de website van kmo-portefeuille of kan u bellen naar het nummer 1700.
Bij Itam helpen we u ook graag verder via info@itam.be

Wenst u feedback te geven over één van onze trajecten?
Wij horen graag uw mening via info@itam.be.