Getuigenissen

Klanten over Itam

Sinds 2004 traint Björn Prins samen met z'n team op een proactieve en preventieve manier de mentale veerkracht in diverse bedrijven en organisaties. Maar wat is de ervaring van de klanten?


Colruyt Group

Liesbeth Van Hoorick - Verantwoordelijke persoonlijke groei - Colruyt Group

De training stilte en persoonlijk leiderschap en de stiltedagen zijn sinds een aantal jaren een vaste waarde in ons aanbod 'persoonlijke groei voor medewerkers'. Als Colruyt Group geloven wij dat wanneer mensen groeien het bedrijf groeit. Bjorn faciliteert bij medewerkers het proces van groei. We leren stilstaan bij wat zich - van moment tot moment - aandient om vandaar uit in wijsheid te handelen.

Bjorn heeft een groot talent om mensen mee te nemen in de meditatiepraktijk. Vanuit een sterk wetenschappelijk onderbouwde visie is hij als trainer afgestemd aanwezig voor de deelnemers. De liefde voor zijn vak en voor zowel mindfulness als inzichtsmeditatie is in heel zijn "zijn" aanwezig. Hij roept vertrouwen op. Ook zijn humor helpt...

Ik werk graag samen met Bjorn.

 

Microsoft

Elke Willaert - HR Director Belux - Microsoft

You find yourself a “partner” who understands your organizational needs and is able to translate them into a sustainable, high impact program. And so the journey with Bjorn Prins started 5 years ago… it was one of exploration and great co-creation to find the “right” formula for a program which could drive cultural change at an organizational level and which would work on building resilience on a personal level. Bjorn’s exhaustive research on Mindfulness and his vast experience, in combination with his unique style which is characterized by a high level of integrity & empathy and great listening skills, resulted in two high impact programs. The enthusiastic feedback from our employees was overwhelming: it showed clearly there was a need for a mindfulness-trajectory even in a more rational environment like Microsoft but it also demonstrated Bjorn managed to create a strong connection with the participants and to design a program which answered to our needs.

Bjorn became much more than a “preferred supplier” – he is a trusted advisor to HR and to our employees. What a gift for every individual and organization to have someone who inspires and generates energy by truly listening and helping employees to find the answers within… Thank you Björn!

VDAB

Expert vorming en opleiding - VDAB

Itam is al vele jaren dé opleidingspartner van VDAB voor stressreductie bij onze medewerkers en leidinggevenden. Doorheen de tijd hebben we in co-creatie nieuwe en gevarieerde programma's vorm gegeven zodanig dat deze optimaal tegemoet kwamen aan de behoeften van de deelnemers.

Knap is dat de trainers van Itam voorbij gaan aan oppervlakkige tips en tricks. Ze bieden kapstokken om zelf op onderzoek te gaan. Eén dag is te kort om deze vaardigheden in de vingers te krijgen. Daarom dat we zelf ook een getrapt model aanboden (van kennismaking tot driedaagse trainingen, op maat trainingen) waarin mensen zich kunnen inschrijven, zowel individueel of met het team.

Het is wel essentieel om de doelstelling goed voor ogen te houden. Het is een illusie om te verwachten dat er met een één- of tweedaagse training gedragsverandering zal optreden. Daarom dat een aanpak rond stresspreventie ingebed moet worden in een ruimere plan van aanpak waar eenieder zijn verantwoordelijkheid opneemt en daarop kan worden aangesproken. Daar ligt een opdracht voor het management van een organisatie. Als je nog moet starten, zou ik pleiten om eerst het management mee te nemen in dit verhaal, en daarna 'afdalen' in de organisatie. Trainingen mindfulness op de werkvloer met tegelijkertijd een voortdurende change, geïntroduceerd vanuit het management is een gevaarlijke cocktail.

Het vraagt best wel durf om samen te 'stoppen' en net voorbij te gaan aan de veilige infomomenten over wat stress is en wat het doet met je lichaam. Dit weten we ondertussen allemaal voldoende, meer nog, we zijn er bang voor om dat we voortdurend horen dat stress slecht voor je is. Het wordt pas interessant wanneer je zelf kan gaan kijken vanwaar je stress, je onrust komt. Tot stilstand komen, ook als team, om onder het wateroppervlak te gaan kijken.Om emoties toe te laten en te erkennen. En laat dat nu net het cruciale moment zijn, waarop mensen en teams vaak afhaken, uit angst van wat ze voelen en wat dit met hen doet. Ze geven soms aan van dit wil ik niet, ik word ziek, of het gaat hier achteruit, ze klappen dicht, terwijl je er gewoon door moet om te kunnen groeien en te evolueren. Maar al te vaak wordt er gekozen voor de 'veiligheid' en de waan van de dag.

Persoonlijk durf ik pleiten voor een geïntegreerd traject met coaching, niet met mindfulness als doel dan wel als middel om tot stilstand te komen, ademruimte te creëren, te gaan kijken en te observeren, zonder oordeel om van daaruit wijze beslissingen te nemen, ook in het bedrijfsleven.

En daarin is Itam een waardevolle partner. Ik wil hen dan ook van harte danken voor al die jaren die zij ondersteuning hebben geboden aan de talrijke groepen medewerkers en leidinggevenden.