Juridische info - informed consent

Ik weet dat het mindfulness programma een vaardigheidstraining is. Deze vaardigheidstraining omvat een training in relaxatie- en meditatietechnieken, alsook eenvoudige stretching. Ik begrijp dat als ik om eender welke reden in het onvermogen ben of als ik vind dat het niet raadzaam is om gebruik te maken van de technieken of oefeningen die in dit trainingsprogramma van Itam worden aangeboden, dat ik dan eenvoudigweg kan afzien van de oefeningen . Ik zal in deze zin noch Itam noch de trainer aansprakelijk stellen voor enige nadelige gevolgen.

Ik besef verder dat dit programma geen enkele therapie kan vervangen. Deelname gebeurt volledig op mijn eigen risico. Bij lichamelijke en/of psychische klachten dien ik mijn huisarts of behandelend therapeut te raadplegen.

Ik weet dat het programma niet geschikt is voor personen die een acute depressie hebben, een psychose hebben, te lijden hebben aan schizofrenie of aan een persoonlijkheidsstoornis. Ik weet verder dat het programma ongeschikt is voor mensen die te kampen hebben met verslaving, middelmisbruik of een ernstig trauma of traumaverleden. Mocht ik kampen met een van voorgenoemde dan is een training wellicht wel mogelijk binnen een voor mij geschikte context. Deze context wordt binnen Itam niet geboden.