Ondernemer in een klein bedrijf? Laagdrempelige burn-out preventie is mogelijk!

Burn-out preventie

Een onderzoek via Arteveldehogeschool

Anouck Van Couter en haar collega’s aan de Arteveldehogeschool ontwikkelen momenteel een applicatie met de bedoeling zelfstandige ondernemers (met minder dan 10 werknemers) te ondersteunen om te vermijden dat ze het slachtoffer worden van hun stress.

Anouck Van Couter en haar collega’s aan de Arteveldehogeschool ontwikkelen momenteel een applicatie met de bedoeling zelfstandige ondernemers (met minder dan 10 werknemers) te ondersteunen om te vermijden dat ze het slachtoffer worden van hun stress.

De onderzoekers kiezen bewust voor deze doelgroep omdat die er vaak alleen voorstaan en niet kunnen terugvallen op een HR-afdeling om hen te begeleiden. Vaak gaan ze er ook van uit dat hoge, langdurige stress er nu eenmaal bij hoort. Men beschouwt het zelfs als teken van zwakte als men daar niet kan mee omgaan.

Zelfstandige ondernemers hebben meestal weinig tijd voor zelfzorg.

Door hun drukke activiteiten hebben ze ook geen “gaatje in hun agenda” om professionele hulp te zoeken. Dat doen ze -in het beste geval- pas als het te laat is en ze effectief in een burn-out beland zijn.

Net om dat te vermijden zijn Anouck en haar collega’s op zoek gegaan naar een laagdrempelige tool die toelaat om die ondernemers bij te staan via digitale media.

 

Een online aanpak via een chatbot

De onderzoekers ontwikkelen een interactieve tool in de vorm van een chatbot die werkt op basis van artificiële intelligentie. Via een online vragenlijst willen ze van zoveel mogelijk ondernemers input verzamelen over wat de bronnen zijn van hun stress, wat de effecten daarvan zijn op hun lichaam, hun emoties en hun gedrag en hoe ze daarmee omgaan.

Die informatie zal de onderzoekers in staat stellen om een applicatie te ontwikkelen die, via gerichte, gepersonaliseerde boodschappen op de smartphone, de ondernemer helpt met tips en adviezen om zijn of haar stress beter te beheersen en zo burn-out te vermijden.

Het is niet de bedoeling dat de app de plaats inneemt van professionele hulpverleners. Waar nodig zal men dan ook doorverwijzen naar externe hulp. Dit alles op anonieme basis.

Itam ondersteunt dit onderzoek omdat het aansluit bij de evidence based aanpak waar wij voor staan.

Zin om zelf deel te nemen micro-ondernemer in een klein bedrijf (<10 medewerkers)?

U vindt de vragenlijst via deze link.


Met dank aan het onderzoeksteam: Ilse Lievens, Tommy Opgenhaffen, Christel De Maeyer en Anouck Van Couter.

 

Ga terug