Helende organisaties: de leider zet de toon

Leiderschap

Over de mens en organisatie

Het is tijd voor aan een paradigma verschuiving, waarbij we geloven dat bedrijven een helende functie kunnen hebben, niet enkel voor de medewerkers, maar ook voor de klanten, de leveranciers ja zelfs de ruimere samenleving. Het begint met de mensen centra

In onze samenleving is het fysieke lijden (oorlog, moord, foltering, epidemieën) de afgelopen decennia gevoelig afgenomen. Het psychische lijden (depressie, burn-out, zelfdoding, drugs- en alcoholmisbruik) daarentegen is jammer genoeg toegenomen.

Vaak heeft dat te maken met te veel stress, wat op zijn beurt vaak samenhangt met de werkomstandigheden.


Verminderd engagement

In hun boek “The healing organization” stellen de auteurs dat veel organisaties een ziekmakende cultuur hebben. Dat is een gevolg van onze visie op ondernemen, waarbij we vaak de taal van oorlogvoerende militairen gebruiken: markten veroveren, concurrenten verslaan, command and control strategieën. Gevolg: een epidemie van lijden in stilte op de werkvloer (an epidemic of silent suffering), met uitgedoofde motivatie en een toegenomen ziekteverzuim als resultaat.

De mens centraal

Het is tijd voor aan een paradigma verschuiving, waarbij we geloven dat bedrijven een helende functie kunnen hebben, niet enkel voor de medewerkers, maar ook voor de klanten, de leveranciers ja zelfs de ruimere samenleving. Het begint met de mensen centraal te plaatsen. Dus niet, zoals Alfred Sloan (GM) ooit zei: The business of business is business,” maar wel de visie van Herb Kelleher (South Western Airlines):

“The business of business is people, yesterday, today and forever.”

De rol van de leidinggevende

De leidinggevenden spelen een doorslaggevende rol in deze paradigma shift. Het start met een verruimd bewustzijn in opeenvolgende stappen, waarbij de ene stap de andere voortstuwt en versterkt, zoals uitdijende kringen op het water.

Dat is precies de aanpak van de Futureproof Leadership Journey van Itam.

- Stap 1: Persoonlijk bewustzijn: verbinding maken met je diepere emoties, verlangens, overtuigingen, twijfels.
- Stap 2: Team bewustzijn: verbinding maken de andere
- Stap 3: Organisatiebewustzijn: verbinding maken met de organisatie als lerend systeem
- Stap 4: Ecologisch bewustzijn: verbinding maken met de ruimere samenleving, de natuur, het milieu.

Gaat u mee op deze Journey?

Björn PrinsJoost Callens en Veerle Dobbelaere helpen u als leidinggevende op weg via de Futureproof Leadership Journey. Via deze journey bent u in staat om een levende en lerende organisatie te creëren waarbij de medewerkers centraal staan.

De Fundamentals of Futureproof Leadership kan u samen met hen ook volgen in 2020.


Interesse? Contacteer alvast Björn via bjorn.prins@itam.be.

 

Ga terug