Uw talenten energiewijs inzetten doet u zo.

Burn-out preventie

Bron van welbevinden of burn-out?

Uw talenten energiewijs inzetten doet u zo. Bron van welbevinden of burn-out?

Organisaties die erin slagen het aanwezige talent te ontwikkelen kunnen doorgaans rekenen op meer motivatie van hun mensen. En wat voldoening geeft, leidt tot meer energie, creativiteit en productiviteit. Als u daarentegen overdrijft in uw talenten of ze niet in de juiste werkcontext gebruikt, kost dit u energie. Zo loopt u het risico dat u meer stress ervaart en dat uw batterij op termijn leeg loopt.

Met andere woorden: bewust talentmanagement zorgt voor een evenwichtige energie–en werkbalans.

Maar er zijn een aantal redenen waarom dit soms fout loopt.

  • Besteden de leidinggeven voldoende aandacht aan talentontwikkeling?
  • Zijn de medewerkers zelf zich voldoende bewust van hun talenten en zetten ze die in de juiste context in?

Talentmanagement en burn-out

Talenten kunnen immers evengoed een bron van welbevinden als van burn-out zijn. Als talenten verkeerd of in de verkeerde context ingezet worden, leidt dat tot energieverlies, zoals Luk De Wulf aantoont in zijn boek ‘Help mijn batterijen lopen leeg’.

“Burn-out is niet het probleem van één persoon. Het ontstaat vaak in relatie met anderen. Je zult als organisatie dus nooit meer kunnen zeggen dat iemand met een burn-out thuiszit, zonder je hier deels medeverantwoordelijk voor te voelen,” aldus De Wulf.

Wat zijn uw talenten?

Een eerste stap is dat u zich bewust bent van uw eigen talenten. Daarbij kunnen enkele simpele vragen u op weg helpen:

1. Wat doet u in in uw vrije tijd?
Voor welke hobby of bezigheid mag men u desnoods ’s nachts wakker maken? Is er iets waar u al jarenlang gepassioneerd mee bezig bent?

2. Waar wordt u enthousiast van?
Dit kan van alles zijn: een hobby, een plek in de natuur, de mensen om u heen, een boek dat u ooit gelezen heeft, muziek, enz.

3. Wat geeft u energie en voldoening?
Sommige taken geven u energie, andere kosten energie. Wat zijn de bezigheden waarbij de tijd voorbij vliegt zonder dat u het doorhebt?

4. Wat deed u als kind graag?
Waar speelde u mee? Wat waren uw favoriete vakken op school?

5. Waar bent u deze week tevreden over?
Wanneer presteerde u naar verwachting? Welk talent heeft u voor die prestatie gebruikt?

6. Waar krijgt u complimenten over ?
Wat waarderen uw collega’s, vrienden en familie in u? Voor welke vragen of bezigheden weten ze u te vinden?

7. Wat is veelal uw inbreng in een groep of een project?
Welke taken neemt u graag op u?

 

Hoe kan u uw talenten bewaken?

Eens u zich bewust bent van uw talenten is het belangrijk dat u technieken aanleert om aan te voelen wanneer u in de flow zit of wanneer u over uw grenzen gaat. Dat heeft ondermeer te maken met het leren stilstaan bij en gewaarzijn van de signalen van uw lichaam en om vanuit een meta-positie naar uw denkpatronen en emoties te kijken. Misschien bent u bijvoorbeeld een ‘sfeervoeler’ en komt dit talent beter tot zijn recht in een kleine dan in een grote organisatie of in een ander, kleiner team?

Daarbij kunnen een aantal mindfulness vaardigheden u zeker helpen. Mieke Van Hecke van Itam ontwikkelde een tweedaagse opleiding ‘Talentgericht werken’. Ze leert u niet enkel om uw talenten ervaringsgericht in kaart te brengen, maar ook hoe u kan vermijden dat uw talenten doorschieten, hoe uw talenten elkaar kunnen beïnvloeden en in welke context uw talenten het beste tot hun recht komen. Het bijzondere aan deze opleiding is dat Mieke u leert om met een mindfulness bril naar uw talenten te kijken én om te gaan zowel fysiek, emotioneel, mentaal als in interactie met anderen.

Uiteraard kan u deze opleiding in uw bedrijf laten doorgaan, op maat van uw medewerkers.

Interesse? Contacteer evelyn@itam.be

Ga terug