Start to

op maat

Personal coaching

Mental coaching - persoonlijk leiderschap op maat

talen: NL/FR/ENG

Persoonlijk leiderschap op maat

Werknemers kunnen uitstekende werkkrachten zijn voor uw bedrijf, maar door hun valkuilen zoals stress, perfectionisme,... ervaren ze moeilijke situaties op het werk.

Ook communicatie naar bepaalde collega's of het management verloopt niet altijd vlot. Daarom is het soms beter om werknemers en ook managers persoonlijk te begeleiden en hen zo te laten groeien.

You learn every day
if you pay attention

Tijdens deze personal coaching worden de inhoud en objectieven van de sessie samen bepaald. Vaak voorkomende thema’s zijn: stress, burn-out, slaap- of concentratieproblemen, perfectionisme, communicatie, leiderschap…

We doen een grondig assessment en maken gebruik van wetenschappelijk ondersteunde methodes tijdens deze coaching sessies.

Welke inzichten leert men bij?

  • men wordt meer bewust van de eigen gedachten, gevoelens en lichamelijke sensaties.
  • men reageert minder reactief en leert op een constructieve, milde manier omgaan met de uitdagingen waarmee hij/zij geconfronteerd wordt.
  • men gaat aan de slag met concrete waardengedreven acties
  • op basis van de door de coachee zelf gekozen objectieven, wordt er per sessie gepolst naar de vooruitgang en wordt er indien nodig bijgestuurd