Inhoudelijk programma congres The Human Centered Organisation

9:00
Opening congresvoorzitter Freya Roosens
opleidingscoördinator HRM Arteveldehogeschool

9:15
keynote 1: Leadership in uncertainty - Björn Prins

Investeren in het persoonlijk leiderschap van onze medewerkers en onszelf is vandaag de dag essentieel. Via krachtige evidence based technieken zoals mindfulness based interventions leren we in staat te zijn om op persoonlijk als op interpersoonlijk vlak een context te creëren die inzet op flexibele duurzaamheid.

Tijdens deze sessie maakt u kennis met 4 stappen van het zogenaamde SLOW-agoritme. Deze stappen leert u uit de ratrace te stappen en een duurzame groeihouding te installeren voor uzelf en uw team.

9:45
keynote 2 : The art of motivation - Dr. Hermina Van Coillie

Soms worden we gemotiveerd door externe factoren, zoals beloningssystemen, geld, graden, evaluaties of de mening of goedkeuring van anderen. Maar evenzeer worden we soms gemotiveerd vanuit ons binnenste, door passies, creativiteit, interesses en  nieuwsgierigheid.

Wat zorgt ervoor dat u de energie in uzelf en in anderen kan opwekken? En dit op een duurzame manier?

Tijdens deze sessie wordt de zelfdeterminatietheorie toegelicht alsook de praktische toepassing ervan in een werkcontext.

10:15
Keuzeworkshops - Björn Prins en Dr. Hermina Van Coillie

Praktisch aan de slag met de Self Determination Theory door Hermina Van Coillie

Deze praktische workshop reikt u vanuit de wetenschappelijke ‘Zelf determinatie theorie’ handvaten om uzelf en anderen te motiveren. U ontdekt er welke technieken werken, en wat zal helemaal niet werken? En waarom bepaalde bepaalde interventies eerder demotiverend zullen werken.

Your mental start to run begins here door Björn Prins

Tijdens deze sessie diepen we het eerder aangehaalde SLOW-algoritme verder uit. We gaan aan de slag met 2 oefeningen die enerzijds helpen om de geest tot rust te brengen en anderzijds inzicht brengen in de manier hoe we omgaan met stress. Tijdens deze sessie staat vooral de praktijk op de voorgrond. Na deze sessie kan u oefeningen downloaden om zelf verder aan de slag te gaan.

11:15
Pauze

11:45
Keuzeworkshops Björn Prins en Els Van Beveren

Kennismaken met Verbindende Communicatie door Els Van Beveren

Verbindende Communicatie is een intensief bewustwordingsproces dat de ogen en de harten van mensen opent. Wie mensen benadert vanuit empathie en de wil om in verbinding te blijven, ook bij moeilijke boodschappen, slaagt in z’n opzet: gehoord worden zonder weerstand op te roepen. Het doel van deze workshop is kennismaken met het gedachtegoed van de Verbindende Communicatie. Dankzij oefeningen ontdekt u nieuwe aspecten over uzelf en uw manier van communiceren. U kan een nieuwe vorm van communiceren uitproberen, oefenen en persoonlijke strategieën ontwikkelen.


Your mental start to run begins here door Björn Prins

Tijdens deze sessie diepen we het eerder aangehaalde SLOW-algoritme verder uit. We gaan aan de slag met 2 oefeningen die enerzijds helpen om de geest tot rust te brengen en anderzijds inzicht brengen in de manier hoe we omgaan met stress. Tijdens deze sessie staat vooral de praktijk op de voorgrond. Na deze sessie kan u oefeningen downloaden om zelf verder aan de slag te gaan.


12:45
Walking lunch & netwerken