Uw mentale ‘CEO’ trainen? Ga voor leiderschap met een ‘u’!

Leiderschap

Over het nut van de stilte als manager.

Uw mentale ‘CEO’ trainen? Ga voor leiderschap met een ‘u’! Over het nut van de stilte als manager.

De automatische piloot van de dominante denkende geest staat altijd paraat om te oordelen.

Om zo de mensen, de dingen en de gebeurtenissen te voorzien van etiketjes; van goed of slecht, aangenaam of onaangenaam, wil ik wel, wil ik niet, mag er zijn, mag er niet zijn.

Maar hoe zorgt u voor focus in uw werkdag en zeker in een leidinggevende functie? En wat is een mentale ‘CEO’?

  • De C van concentratie: het vermogen om niet meegesleurd te worden in de maalstroom van gebeurtenissen en gedachten die ons elke dag als een tsunami overspoelt. En waarvan het tempo en de intensiteit alleen maar toeneemt.
  • De E van energie: het vermogen om voeling te hebben met de signalen van het lichaam en de emoties.
  • De O van opmerkzaamheid: het vermogen om naar de wereld, zowel binnen als buiten jezelf, te kijken met milde, open aandacht.

De Stiltedagen van Itam bieden aan managers en zelfstandige ondernemers de kans om in een kleine, selecte groep deze CEO te trainen.

 

Welk economisch nut heeft de stilte?

Wat is het voordeel om met een groep leidinggevenden een dag in stilte door te brengen in plaats van een klassieke workshop of seminar te volgen?

  • Aanvankelijk wordt u zich vooral bewust van het voortdurend komen en gaan van gedachten en emoties en hoe weinig controle u hebt op dat proces. Maar tegelijk ontdekt u een ander, bevrijdend perspectief precies omdat u dit proces aanschouwt met open opmerkzaamheid waardoor u niet meegesleurd wordt in de maalstroom.
  • Zo ontstaat er ruimte voor creativiteit. Elke druk om te plannen of te analyseren valt weg. Uw geest gedraagt zich als een dartele hond die met volle teugen geniet en op ontdekking gaat in de open ruimte. Daardoor krijgen nieuwe inzichten de kans om zich te manifesteren. Vandaar dat de deelnemers vaak een notaboekje bij de hand houden om tussen de verschillende oefeningen in de spontane inzichten te noteren.
  • Dat nieuwe perspectief stelt u ook in staat om beter te luisteren naar wat medewerkers en collega's echt te vertellen hebben. Het ontwikkeld het geduld en de vaardigheid om dieper te luisteren, om oog en oor te hebben voor de onderliggende emoties.
  • De moed om eerlijk en oprecht te durven zeggen als u iets niet weet en dus uw kwetsbaarheid of onzekerheid te tonen.
  • De moed ook om stilte toe te laten in een bespreking. Om op deze manier sterker verbonden te zijn met jezelf en daardoor meer authentiek en oprechter uw rol te vervullen.


De weg van de stilte en de meditatie is geen gemakkelijke weg. De stilte is confronterend.
De stilte doet u inzien dat uw “Keizerlijke ik” geen kleren draagt.

Gaat u de uitdaging aan?

Kom mee op een stiltedag op 31 maart, 12 mei of 16 juni 2020. Ontdek alle info op stiltedagen.itam.be

Heeft u nood aan een intensiever traject? In 2020 begeleiden Björn Prins, Joost Callens en Veerle Dobbelaere u ook via de Fundamentals of Futureproof Leadership, waar daadkracht, kwetsbaarheid en verbinding centraal staan.

Ga terug