Mindful of 'mind full': investeer in uw werknemer

Mindfulness Omgaan met stress

Stress vermijden via 'mindful at work'

Heeft men de keuze om aan die burn-out te ontsnappen?

Bedrijven investeren vaak in hun werknemers via een gericht opleidingsaanbod dat bijdraagt aan de technische of theoretische skills. Maar wordt er ook geïnvesteerd in het leren omgaan met de snel veranderende werkomgeving?

We leven in een VUCA-wereld: Volatile (Snel veranderend), Uncertain (Onzeker) Complex en Ambiguous (Dubbelzinnig). En dat heeft zo z’n gevolgen: mensen kampen met meer stress dan vroeger, het aantal burn-outs blijft maar stijgen…

Als werknemer, maar ook als leidinggevende wordt u constant blootgesteld aan hoge verwachtingen, snel wijzigende technologie met als gevolg vaak een hoge werkdruk. Wie zich hierdoor automatisch laat meeslepen, heeft vaak te kampen met veel stress, onzekerheid met als mogelijk gevolg een burn-out.

Heeft men de keuze om aan die burn-out te ontsnappen?

Zowel de werkgever als de werknemer hebben hier een gedeelde verantwoordelijkheid in. Als werkgever is het belangrijk om niet alleen de werkdruk menselijk te houden, maar ook de nodige tools aan te bieden om met de vele veranderingen en de drukte om te gaan.

Maar ook de werknemer heeft hierin een verantwoordelijkheid. De manier waarop men omgaat met stressvolle situaties, verwachtingen van zichzelf, verwachtingen van anderen... is bepalend voor uw eigen weerbaarheid. En dit kan getraind worden, net zoals u uw lichaam traint.

Preventie via een mental start-to-run: meer focus, meer productiviteit

Een mentale conditie is even belangrijk voor de gezondheid van uw werknemers als een fysieke conditie. Veel mensen zijn er zich niet van bewust dat stress in hoge mate veroorzaakt wordt door de duizenden gedachten die dagelijks automatisch door uw hoofd passeren.

Men piekert over iets … het denken blijft in dezelfde cirkels doorgaan, telkens weer opnieuw. Hierdoor komt u vast te zitten in een smalle tunnelvisie, waardoor het piekeren nog toeneemt. Helder nadenken is op dat moment niet meer aan de orde, en men reageert reactief en geïrriteerd ipv constructief opbouwend. Na verloop van tijd resulteert dit in chronische stress.

Dit piekeren kan gaan over een collega, een leidinggevende...maar ook over de werkinhoud, drukke planning… voor de productiviteit is dit nefast.

Net daarom is preventie en het investeren in de mentale veerkracht van uw werknemers zo belangrijk. Bepaalde factoren zullen altijd aanwezig zijn, die kunnen we niet wijzigen. Maar hoe men omgaat met dat wat zich aandient, daar heeft men wel keuzevrijheid in.

In plaats van alles te ‘ondergaan’ met de gekende gevolgen, kan men de aandacht en dus ook de vele gedachten trainen via mindfulness. Als gevolg ontstaat er meer bewustzijn over de eigen (negatieve) gedachten,neemt het reactief gedrag af en reageert men rustiger en wijzer op moeilijke situaties.

Mindful@Work training: een wetenschappelijk onderbouwde succesformule

Sinds 2004 biedt Itam wetenschappelijk onderbouwde Mindful@Work trainingen aan bij diverse bedrijven zoals ING, Janssen Pharmaceutica, Microsoft, Eni, VMM ,Durabrik...

In 6 sessies dompelen we uw medewerkers onder in een intensieve en krachtige mindfulnesstraining waarvan het effect door meer dan 5.000 wetenschappelijke publicaties werd aangetoond.

We leren de werknemer de technieken aan om stabiliteit te creëren, we bieden ze inzicht in hun mentale patronen en dus ook in de innerlijke oorzaken van stress. We werken samen aan hun vermogen om gewoontepatronen en de automatische piloot te doorbreken. Daarnaast gaan we via verbindende communicatie technieken aanreiken zodat men ook efficiënter leert communiceren naar collega’s, leidinggevenden… Op basis van deze inzichten kan men vervolgens waardengedreven acties stellen.

Een meerwaarde voor uw personeelsbeleid om zo het ziekteverzuim preventief aan te pakken en de focus te verhogen in uw bedrijf! Interesse? Contacteer Björn Prins via bjorn.prins@itam.be voor meer info.

Lees ook het artikel via één van onze klanten ‘Mindful op het werk: het kan echt’.

 

Ga terug