Mindfulness als toegangspoort tot ons ABC

Onze drie psychologische basisbehoeften

Mental Core Stability

Mindfulness wordt vandaag vaak gebruikt als een koepelterm. Zowel relaxatie, yoga, meditatie, zen … het wordt allemaal gezien als ‘mindfulness’. En ja, het kan best zijn dat je mindfulness je ontspannen maakt en dat je mindful aan yoga kunt doen. Echter voor alle duidelijkheid omschrijven we mindfulness als ‘intentioneel met open aandacht aanwezig zijn voor wat er nu is’. In deze omschrijving hoor je dat mindfulness iets over de relatie vertelt. De dingen die op je pad komen leer je met milde ogen aanschouwen. Die zachte blik -zo blijkt uit talrijke wetenschappelijke studies- is zowel naar interne procesen als naar externe relaties helend.

De weg naar mindfulness wordt bewandeld door in te zetten op 2 componenten. In de eerste plaats  train je in focused attention, waarbij je de aandacht hier en nu leert houden. De aandacht richt je hierbij op 1 zelfgekozen punt (bijvoorbeeld de bewegingen van de adem). Hier train je mentale core stability. Wat er ook gebeurt, ik kan met mijn aandacht altijd vanuit stabiliteit hier en nu blijven…  Vervolgens gebruik je de interne stabiele basis om te observeren wat er van moment tot moment gebeurt, je traint in open awareness. Het is die laatste component waarbij je met open blik kijkt die mindfulness haar kracht geeft.

Met mindfulness doe je twee audits…

  1. Je doet een interne audit en krijg zo meer contact met je eigen emoties en behoeften. Je tolereert beter onaangename en stresserende emoties, doordat je er meer afstand van kan nemen. Je leert dat je deze emoties niet ‘bent’, maar ‘hebt’ en dat ze komen en gaan. Door minder te oordelen over je emoties, accepteer je ze meer. Zo kan je meer je eigen interesses en waarden volgen in plaats van je te laten leiden door kortstondige impulsen en emoties.
  2. Je doet een externe audit en word je meer bewust van je omgeving. Hierdoor herken je beter de vele verleidingen in en rondom jezelf, en word je minder ontvankelijk voor externe en interne druk.

 

Test even bij jezelf hoe mindful jij bent…

 

  • Vind je het soms moeilijk om je aandacht bij je werk te houden?
  • Werk je vaak op ‘automatische’ piloot?
  • Ben je vaak al bezig met wat je morgen nog moet doen?
  • Luister je soms maar met een half oor naar iemand, terwijl je met andere zaken bezig bent?

 

Mindfulness heeft heel wat voordelen.

Meer bevrediging van je ABC, Autonomie – Binding - Competentie

Als je je eigen behoeften niet kent, is het niet eenvoudig om ze te vervullen. Mindfulness richt je aandacht op je emoties en behoeften, waardoor je ze beter kan identificeren en benoemen. Dit helpt je om strategieën te bedenken om ze te bevredigen. Je kan ook je behoeften met anderen delen. Als je je behoeften uit, wordt het voor anderen makkelijker om ze te vervullen.

Meer intrinsieke en zinvolheidsmotivatie, minder externe en interne dwang als motivatie

Wanneer je mindful bent, hecht je minder waarde aan straffen, kritiek van anderen of financiële middelen. De sociale druk wordt minder en je hebt minder bevestiging nodig van anderen. Medewerkers die mindful zijn, doen meer een beroep op hun innerlijke kompas, beleven daardoor meer plezier aan hun taken en ervaren hun werk als zinvoller.

Beter omgaan met stresserende situaties:

Mindfulness kan een buffer zijn voor de impact van een negatief werkklimaat en helpt om werkeisen het hoofd te bieden. Wie mindful is, kan druk vanuit de omgeving beter plaatsen en wordt er minder door geraakt. Mindfulle medewerkers evalueren situaties als minder stressvol en beschouwen emotionele werkeisen (bv. lastige klanten, patiënten die het moeilijk hebben, een krappe deadline) als minder stresserend.

“The feeling that any task is a nuisance will soon disappear if it is done in mindfulness.”

THÍCH NHAT HANH

Anderen meer en beter helpen: Het belang van een mindfulle leidinggevende

Mindfulness zorgt ervoor dat jij op jouw beurt meer openstaat voor wat anderen écht nodig hebben. Je wordt dus beter in het bevredigen van de behoeften van anderen. Medewerkers met een mindfulle leidinggevende hebben dus geluk. Mindfulle leidinggevenden bevredigen sneller het ABC van hun medewerkers, wat vervolgens hun tevredenheid en werkprestaties ten goede komt. Medewerkers van mindfulle leidinggevenden nemen ook extra taken op zoals hun collega’s helpen en proactief nadenken. Ze worden bovendien zelf mindfuller.

Wie zorg kan dragen voor anderen en hun ABC vervult, wordt daardoor zelf ook gelukkiger! Mindfulness helpt dus om een positieve spiraal op gang te zetten, zowel voor jezelf als voor anderen.

En jij?

  • Las jij af en toe een rustmoment in?
  • Wat ervaar jij nu? Ben je gestresseerd, rustig, enthousiast, kalm?
  • Hoe ziet je omgeving eruit? Warm, koud, rustig? Wat ruik je? Wat hoor je?
  • Aan welke van je behoeften is momenteel voldaan? Welke zijn nog niet bevredigd?

 

Meer info over mindfulness : https://www.itam.be/home.html en www.mindfulme.be

Meer info over zelfdeterminatie : https://www.flourishsdt.com/

Auteurs - Hermina Van Coillie en Björn Prins
 

Ga terug