Kan deze nieuwe aanpak u ook bekoren?

Björn Prins, managing partner van Itam, aan het woord

Björn Prins, managing partner van Itam, aan het woord. Kan deze nieuwe aanpak u ook bekoren?

Zoals elk bedrijf is ook Itam continu in ontwikkeling. In de beginjaren lag de nadruk vooral op de therapeutische begeleiding van mensen met psychische stoornissen. Tijdens de trainingen bleek dat de situatie op het werk vaak mee aan de basis lag van deze problemen.

Ook binnen organisaties is er immers veel pijn, angst en onzekerheid. Alleen is het daar doorgaans beter gemaskeerd. Mensen spelen een rol en verbergen zich achter stoere maskers. Het was dan ook logisch dat Itam een aantal jaar geleden startte met Mindful@Work, een aangepast programma van zes weken gericht op de bedrijfswereld.

De afgelopen jaren groeide het inzicht dat de particulieren en de bedrijven andere noden hebben en een aangepaste aanpak vereisen. Onder begeleiding van Comma, het merkenmarketing adviesbureau van Greetje Demeulenaere, hebben we ervoor gekozen om een tweesporen aanpak te volgen, elk met hun eigen merk, hun eigen aanbod en eigen trainers. Dit laat ons toe om zuiverder en helderder te communiceren naar elk van deze doelgroepen.

Speels en laagdrempelig

De klassieke, meer gestandaardiseerde achtweken mindfulness trainingen, gericht op de particulieren, de patiënten in ziekenhuizen en de klanten van de mutualiteiten bieden we aan onder de eerder speelse merknaam Mindful Me. Zo kunnen we meer de nadruk leggen op de instrumentele kant van mindfulness.

Focus en scherpte

De meer professionele merknaam Itam wordt voorbehouden voor de opleidingen gericht op bedrijven en organisaties. De belofte hier is meer doelgericht: find your focus, stay sharp. Specifiek voor die doelgroep hebben we enerzijds enkele gestandaardiseerde korte modules ontwikkeld en anderzijds unieke programma’s op maat.

De korte modules, van telkens drie halve dagen, zijn er gekomen omdat het voor bedrijven steeds moeilijker wordt om medewerkers vrij te maken voor langere opleidingen.

  • Module 1 heet Calming the mind. Het doel is mensen leren om via ontspanningstechnieken rust en kalmte te vinden teneinde met meer helderheid te reageren op stressvolle situaties. Daarbij gebruiken we onder meer biofeedback apps om de effecten van de training zichtbaar te maken.

  • Module 2 heet Exploring the mind.Hierin gaan we op zoek te gaan naar de oorzaken van de stress, door het verkennen van de gedachten, emoties en lichamelijke ongemakken die we ervaren bij stress. We oefenen de vaardigheid om met deze ervaringen openhartig en minder oordelend waar te nemen. Dat zorgt voor meer ruimte in onze geest en meer mildheid in ons hart.

  • Module 3 heet Connecting minds.Hierbij werken we rond twee componenten. Enerzijds onderzoeken we in welke mate de waarden binnen de organisatie in lijn liggen met uw eigen waarden. Dat beïnvloedt in welke mate uw job u energie geeft of eerder energie vreet. Anderzijds onderzoeken we hoe we vanuit een meer stabiele, openhartige, opmerkzaamheid verbinding kunnen maken met de anderen om op die manier meer verbindend te communiceren en vlotter samen te werken. Het resultaat is een meer duurzame aanpak van de stressbeheersing.

Daarnaast biedt Itam ook unieke maatwerk programma’s aan waarbij we streven naar een geïntegreerde aanpak, door samen te werken met partners die vanuit een gelijklopende visie complementaire opleidingen aanbieden, bijvoorbeeld rond fysiek welzijn of verbindende communicatie. Onze ervaring binnen enkele bedrijven leert dat deze aanpak zeer succesvol is als we kunnen starten aan de top van de organisatie.

Zowel bij Mindful me als bij Itam maken we bij de ontwikkeling van onze trainingen altijd gebruik van evidence based inzichten en oefeningen.

Zin in een verkennend gesprek?

Bedrijven zoals Microsoft, ING, Durabrik en Levi’s, om maar enkele te noemen, hebben de stap al gezet. Neem vrijblijvend contact met mij björn@itam.be om uit te zoeken hoe wij u kunnen helpen om het welbevinden van uw collega’s of medewerkers te bevorderen en zo het risico op stress en burn-out te verminderen.

Ga terug