Drie kenmerken van coachend leidinggeven

Leiderschap

Over verbinding, kwetsbaarheid en daadkracht

Drie kenmerken van coachend leidinggeven

Een goede leider is in de eerste plaats een goede observator, die verbinding maakt met zijn team en die daarbij kwetsbaarheid en daadkracht combineert. Maar hoe neemt u hier een start in?

Hierbij delen we graag enkele zeer concrete tips, geïnspireerd op het Itam traject 'Fundamentals of futureproof leadership' dat plaats vindt in 2020.

 

Verbinding met uzelf en uw team

Als leidinggevende werkt u aan een dubbele verbinding. De verticale verbinding, met uw authentieke zelf en de horizontale verbinding met de anderen.

Uw verticale verbinding geeft u inzicht in uw diepere kern, ook wel uw ikigai genoemd. Die ligt op het snijpunt van de volgende vier vragen.

 • Wat doe ik echt graag?
 • Waar ben ik goed in?
 • Waar kan ik (financiële) steun voor vinden?
 • Waar heeft de samenleving nood aan?

Vanuit uw authentieke kern kan u dan verbinding maken met de anderen. Als mensen zich verbonden voelen kan er vertrouwen en openheid bloeien. De vaardigheid van het diep en intensief kunnen luisteren is daarbij van belang. Praten betekent dat u ruimte inneemt, luisteren betekent dat u ruimte geeft.

 • Voelen de medewerkers zich niet geremd om hun hart uit te storten?
 • Voelen ze zich echt beluisterd en begrepen?
 • Slaagt u erin om uw oordeel tijdelijk op te schorten tijdens het luisteren?
 • Bent u bereid om uw mening te veranderen op basis van wat er gezegd wordt?
 • Durft u stilte toelaten in een gesprek? Door stilte toe te laten geeft u de andere de ruimte om zich uit te drukken;

 

Kwetsbaarheid: ga in uw kracht staan!

Door alleen je sterktes te tonen, word je tot overmoedig, onbezonnen gedrag aangezet en ga je fouten maken. Bedrijven hebben nood aan mensen die zowel hun kracht als hun kwetsbaarheid duren te tonen,” aldus Joost Callens, CEO van Durabrik. Hij voegt eraan toe: “Ik pleit ervoor om iedereen te helpen om naar zijn angsten, onzekerheden, schaduwzijden en blinde vlekken te kijken. Je kwetsbaarheid toegeven aan anderen vormt een zeer krachtig instrument om andere mensen te helpen in hun kracht te staan.

 • Durft u uw twijfels openlijk delen?
 • Erkent u uw eigen fouten?
 • Durft u uw angsten en schaduwvlekken onder ogen te kijken?

 

Daadkracht: durf keuzes te maken

Introspectie is pas zinvol als het zich manifesteert in uw gedrag. Dat komt erop neer dat u durft keuzes te maken, met als onderliggende drijfveer: kies en bemin uw keuze.

 • Walk your talk: bekrachtig uw woorden met uw daden
 • Blijf oog hebben voor het grotere geheel
 • Laat u niet remmen door de angst om te falen. Wie niet mag falen, staat minder open voor experimenteren en vernieuwing.
 • Falen mag, opgeven niet.

 

Gaat u voor verbinding, daadkracht en kwetsbaarheid?

Deze drie leiderschapsvaardigheden staan centraal in het intensieve vijfdaagse traject Fundamentals of futureproof Leadership.

Björn Prins,  Joost Callens en Veerle Dobbelaere helpen u als leidinggevende op weg via de Fundamentals of Futureproof Leadership in 2020. Via dit uniek leiderschapstraject krijgt u op 5 dagen tijd de tools aangereikt die u in staat stellen om rust en stabiliteit te vinden in uzelf, met een milde blik naar uzelf en uw omgeving te kunnen kijken en diversiteit in teams aan te boren en mensen te empoweren.

 

Ga terug