Start to

120 min - infosessie

My mental start-to-run

Via mindfulness minder stress op het werk

aantal deelnemers: 10 - 120 personen - talen: NL/FR/ENG

Stress leren vermijden start u hier

De roep naar een evenwichtig leven is steeds duidelijker hoorbaar. Een toenemende werkdruk, elektronisch altijd bereikbaar en onzekerheid over de koers zijn voor velen onder ons herkenbaar.

Het informeren van uw medewerkers over wat stress met hun doet is een eerste stap in de goede richting. Maar ook het toepassen van praktische technieken is cruciaal om in hectische tijden stabiliteit te creëren voor zichzelf en evenwicht te hervinden.

We laten medewerkers intensief proeven van een mentale start-to-run, die de basis vormt van stressmanagement en authenticiteit op de werkvloer. Na een analyse van de eigen stresssituatie aan de hand van de perceived stress-scale test gebruiken we de wetenschappelijk onderbouwde mindfulness based stressreductietechnieken.

Deze onderbouwde trainingsmethode hebben we voor de eenvoud verpakt in een uniek S L O W - algoritme, daarbij leren we om (1)  af te toe te Stoppen en te (2) Landen, vanuit de verworven stabiliteit de situatie te (3) Observeren en vervolgens een (4) Waarde gedreven, wijze actie te stellen. Bij elk van deze 4 deelstappen trainen we met de deelnemers de desbetreffende vaardigheid en ronden we af met praktische hands-on tips. Deze sessie is interactief opgebouwd en bestaat uit testmoment waar stress wordt gemeten.

Als de wind der verandering waait
bouwt de ene een muur
en de ander een windmolen

Welke inzichten neemt de medewerker mee?

 • De signalen van stress herkennen bij zichzelf en de oorzaken leren onderzoeken
  • Stress is een normale reactie op een abnormale situatie
  • Chronische stress kan aangepakt worden bij de wortel
 • Het ontwikkelen van ruimere perspectieven op stress, om zo andere keuzes te kunnen
  maken
 • Score op gevalideerde stress-schaal
 • Praktische tips die men meteen kan toepassen
 • Diverse concrete oefeningen zodat men even kan proeven van de impact van onze krachtige technieken
  • digital detox
  • aanscherpen van concentratie
  • biofeedback
  • ademhalingsoefening
  • inzichtsmeditatie
  • ...
 • De basisstappen om via persoonlijk leiderschap te werken aan veerkracht
 • Inzicht in het SLOW-algoritme als strategie die hen ondersteunt in tijden van turbulentie