Human approach

Duurzame inzetbaarheid via persoonlijk leiderschap

We leven in een snelle wereld, continu in verandering met een hoge mate van onzekerheid, automatisatie en complexiteit. Meer dan ooit hebben we nood aan technieken die ons  ondersteunen in het behouden van onze innerlijke stabiliteit en het scherp houden van onze focus. Zonder focus verdrinken we in de veelheid van prikkels en de waan van de dag.

Vanuit Itam investeren we samen met u in de kracht van mensen. Krachtige individuen die in balans blijven, scherp staan, kritisch denken en persoonlijk leiderschap vertonen vormen de basis van wat wij “The Human Approach” noemen.

Een organisatie van de toekomst heeft ondanks de technologische vooruitgang vooral nood aan betrokken en competente mensen die in staat zijn efficiënt te communiceren en samen te werken in teams. Een meerwaarde voor uw human resource management beleid.

Duurzame inzetbaarheid

We zijn niet naïef. Het is niet door medewerkers met mindfulness te leren mediteren dat we de problemen oplossen. Mindfulness is voor ons ook niet het einddoel. Het is een middel. We zetten mindfulness in om leidinggevenden en medewerkers opnieuw vanuit hun authentieke zelf verbinding te laten maken met elkaar en de werkcontext. Deze basis van stabiliteit en focus zijn noodzakelijk om tot duurzame persoonlijke groei en groei van de organisatie te kunnen komen. Onze unieke bijdrage aan de human approach van uw organisatie is dat we vertrekken vanuit de basis. Dit is onze focus.

Mensgericht leiderschap

De complexiteit is zo groot geworden dat organisaties alleen maar kunnen overleven als ze beschikken over krachtige teams. Vanuit persoonlijk en waardengedreven leiderschap bouwen we aan teams die op een duurzame wijze met complexiteit en veranderingen omgaan. Zo creëren we samen met u aan een cultuur en geven we zelf sturing aan de toekomst. Ook Itam is een team waarbij we zowel met interne als externe experten zoeken naar een totaaloplossing zodat we u op het vlak van the human approach kunnen ontzorgen.