Ga voor meer mentaal welzijn!
Ontdek onze trajecten

Klaar om de volgende stap te zetten?

Benieuwd naar meer na het lezen van dit artikel? Bezorg ons uw e-mailadres en we nemen contact met u op.

Joost Callens - Futureproof Leadership Journey

We leven in een snelle wereld, continu in verandering met een hoge mate van onzekerheid, automatisatie en complexiteit. Meer dan ooit hebben we nood aan technieken die ons ondersteunen in het behouden van onze innerlijke stabiliteit, om zo mensgericht te kunnen handelen als leider.

The human approach: de basis van een futureproof organisation

Een organisatie van de toekomst heeft ondanks de technologische vooruitgang vooral nood aan betrokken en competente mensen die in staat zijn efficiënt te communiceren en samen te werken in teams.

Maar hoe neemt u hierin een start?

Joost Callens, CEO Durabrik, trok anderhalf jaar geleden te voet naar Compostella om hier een antwoord op te vinden. Een tocht van 2.600 kilometer die hij voor een groot deel alleen doorbracht. Maar om de tien dagen had hij gedurende twee dagen het gezelschap van een tochtgenoot, die Joost vooraf had uitgekozen. Het waren telkens mensen die voor hem belangrijk waren. Het samen stappen was een uitnodiging om samen te reflecteren (en af toe ook gewoon samen stil te zijn). Verder is Joost ook één van de expert-trainers bij de Fundamentals of Futureproof Leadership (2020) en de Futureproof Leadership Journey, die in 2021 van start gaat.

De tocht naar Compostella én de ervaring tijdens de Journey in 2019 was ook een kans om zijn sturende principes als leidinggevende scherper te stellen.


We delen deze 5 tips graag met u.

1. Begin bij uzelf

Er is een fundamenteel verschil tussen een ‘baas’ en een ‘leider’ en de invloeden dat elke leiderschapsstijl heeft op de medewerkers in uw bedrijf. Begin daarom bij uzelf en stel uzelf in vraag.

Doe het bij voorkeur niet alleen, maar zoek een coach en een passende werkvorm die u hierbij helpt (vb. Stilte, meditatie, natuur …) en stel uzelf de volgende vragen:

  • Waar zit ik in mijn rigide stuk?
  • Waar zit ik teveel in mijn eigen leefwereld?
  • Waar probeer ik anderen mijn wil op te leggen?
  • Waar wil ik allerlei eigen behoeften bevredigen?
  • Waar wil teveel de bovenhand nemen in een gesprek?
  • In welke situaties ben ik afhankelijk van anderen?

Dit leren naar uzelf kijken vanuit een meta-positie heeft bovendien niets te maken met zweverigheid. Wat binnen uzelf gebeurt, laat zich voelen in de buitenwereld. Inzicht in uzelf is de eerste stap naar meer kleur in de relatie met u medewerkers. Geef ook uw medewerkers de tijd en de ruimte om in de spiegel te kijken. Geef hen waar nodig een duwtje om te werken aan hun persoonlijke groei.


“You get the best out of others,
when you give the best of yourself”


2. Geef voorrang aan zelfsturende teams

Geef ruimte aan zelfsturende teams door hen te faciliteren, te steunen, te motiveren. Zo geeft u voorrang aan dienen en delen, over heersen en centraliseren.

Ontwikkel die talenten die de groei van de organisatie in haar geheel mogelijk maken, want daar zit het centrum en de kracht van een organisatie. Zij staan elke dag oog in oog met de klanten, zij zijn de ambassadeurs van uw product of dienst. Zelfsturing is dus meer dan overbodige niveaus uitschakelen, motivatie en betrokkenheid ligt hier aan de basis.

“A team is it’s reflection of a leader”


3. Laat authenticiteit en kwetsbaarheid toe, ook bij uzelf.

Het creëren veiligheid voor iedereen is een belangrijke basis. Het is een lange weg van vertrouwen geven en fouten toelaten. Nodig mensen ook uit om hun stem te laten horen en zet in op de ontwikkeling van hun kwaliteiten. Zo bouwt u verder aan een positief klimaat in uw bedrijf. En vooral: leer hierbij ook omgaan met uw eigen onzekerheid en duw ze niet weg.

“It’s not how we make mistakes,
but how we correct them that defines us.”


4. Combineer de mannelijke yang energie met de vrouwelijke yin energie.

Combineer daadkracht met verbinding. Geef beide zijnsvormen de nodige ruimte in functie van de situatie en de context. Volg eens een cursus tango dansen, of een opleiding met paarden, ontdek hoe het is om te leiden en om geleid te worden. Bekijk de zaken vanuit een ruimer perspectief.

“A desk is a dangerous place
from which to view the world.”


5. Laat ruimte voor luchtigheid en speelsheid.

Af en toe wat humor toelaten verlicht het werk. Dat is voor iemand als ik die houd van deugnieterij een evidentie. Humor helpt om spanningen los te schudden. Humor kan ook ontwapenend zijn. Het is ook zaak om de waan van de dag te kunnen relativeren. Gun uzelf en uw team de ruimte om af en toe iets te vieren.

“A sense of humor is part of the art of leadership,
of getting along with people,
of getting things done.”


And in the end: It’s all about love.

Toon liefde voor uw medewerkers. Hoe open is uw hart? Hoe open is het hart van uw medewerkers? Hoe groot is hun liefde voor hun job, het team, het product, de organisatie? Als mensen elkaar graag zien, mogen ze ook open hun mening zeggen. Spanningen en verschillende visies mogen er zijn. Medewerkers zijn geen misdienaars in functie van de leider. Zo vermijdt u dat u als leider in een ivoren toren terechtkomt en dat er enkel gefilterde berichten tot u doordringen. Machthebbers zijn vaak blind voor hun eigen tekortkomingen.

Wilt u uw organisatie ook futureproof maken?

Björn PrinsJoost Callens en Veerle Dobbelaere helpen u als leidinggevende op weg via de Fundamentals of Futureproof Leadership in 2020. Via dit uniek leiderschapstraject krijgt u op 5 dagen tijd de tools aangereikt die u in staat stellen om rust en stabiliteit te vinden in uzelf, met een milde blik naar uzelf en uw omgeving te kunnen kijken en diversiteit in teams aan te boren en mensen te empoweren.

Neem alvast contact op voor meer info met Joost via joost.callens@durabrik.be.

Ga terug